Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: NEJVEĆI PORAZ

NAJVEĆI PORAZ

Pobjeda na Mojkovcu. (Braneći tuđu, porazili svoju zemlju.) PRCH.ME