Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: INTERNACIONALA

NEW INTERNACIONALA

“INTERNACIONALA” Budi se Istok i Zapad, Budi se sjever i Jug! Terorizam je na sceni, Terorist, drugu je drug Budi se Istok i Zapad, Budi se sjever i Jug! S Istoka zora rudi Zapad u strahu bludi. Budi se Istok i Zapad, Budi se sjever i Jug! Teroristi tutnje u napad Zapadu vraćaju dug. Budi […]