Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

NEW INTERNACIONALA

“INTERNACIONALA”

Budi se Istok i Zapad,
Budi se sjever i Jug!
Terorizam je na sceni,
Terorist, drugu je drug

Budi se Istok i Zapad,
Budi se sjever i Jug!
S Istoka zora rudi
Zapad u strahu bludi.

TRAMP

Budi se Istok i Zapad,
Budi se sjever i Jug!
Teroristi tutnje u napad
Zapadu vraćaju dug.

Budi se Istok i Zapad,
Budi se sjever i Jug!
S Istoka korača Islam
Zapadu nemiran san!

Naprijed sve bliže i bliže,
Čuje se koraka bat,
Glas miliona se diže,
I Musliman je brat!
  

Siamo-tutti-clandestini-1

prch (2)