Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ROBOVLASNIČKI FUDBAL

Dvanaest ”veličanstvenih” evropskih klubova, osnivaju elitnu fudbalsku ligu najmoćnijih. Tako će veliki da igraju, a mali samo da se loptaju. Neoliberalizam i u fudbalu. Dvanaestorica će držati manje klubove kao kolonije iz kojih će uvoziti robove za robovlasnike. FIFA i UEFA su kažnjavali svaku mržnju naviječa i igrača na rasnoj, vjerskoj i nacionalnoj osnovi… ali od ove ”elitne” fudbalske mržnje… veće biti neće.

Zbogom ”oružje” za sportsku jednakost!

Prch.me