Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

DO JAJA

Nova vlada ćeši Crnogorce kako će im pred Uskrs spuštiti PDV na jaja, valjda da ih više imaju za slavu.

Međutim, kako je vlast krenula previše Crnogorcima dilikće muda…  a ko drkoli muda neka se čuva uda.

Prch.me