Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

maxresdefault

„Srbija je vodila rat sa svetom, a ne samo sa Muslimanima i Hrvatima…
Rat je vodila ‘sila ludila’, koja je dovela do paranoidne samoizolacije Srbije
i do fatalnog poraza Srbije, što je i najveći poraz u srpskoj istoriji…

Beograd može da bude Beograd, i Zagreb može da bude Zagreb, samo ako
se Sarajevo zaista vrati Sarajevu: ako ponovo bude ono što je bilo, pre
fašističkog ludila: veliki grad svih. Ovde se rešava sudbina svih nas.”

 

                                                                                                              Radomir Konstatinović
                                                                                                                 srpski filozof i književnik
                                                                                                                               (1928-2011)

Prch.me