Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

aristotel

’’Demokratija je kada časni, a ne imućni ljudi, vladaju.’’

                                                                                              Aristotel

Prch.me