Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ NEĐELJE

RAŽALJENI AMFILOHIJE

’’Prema nama postupaju kao prema najvećim kriminalcima.’’

No što ste, kad ste onloko imovine opljačkali Crnoj Gori!

Prch.me