Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ NEĐELJE

VLAST SKUPLJA (od) VIJEKA!
(Bači pogled na *P.S.)

Crna Gora, čiji je javni dug preko dvije milijarde i tristo miliona eura, u ovoj godini dodatno će se zadužiti još 206 miliona eura, zaključuje se na osnovu odluke o zaduživanju i davanju garancija Crne Gore za 2017. godinu.

ODLUKA
O ZADUŽIVANJU I DAVANJU GARANCIJA CRNE GORE  ZA  2017.GODINU

  PREDLOG
Najviše novca – 80 miliona eura pozajmićemo za rekonstrukciju magistralnih puteva, a najmanju pozajmicu uzećemo za razvoj seoske infrastrukture na ruralnim područjima – do 4.500.000 eura.
Po 40 miliona eura za projekte rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori pozajmićemo od Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.
Do 35 miliona eura zadužićemo se kod Njemačke banke za razvoj. Taj novac poći će na realizaciju projekta „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Glavnom gradu Podgorica“.
Za dva helikoptera koja se kupuju Ministarstvu odbrane pozajmićemo do 30 miliona eura. Taj novac, kako je objašnjeno, biće pozajmljen kroz kreditni  ili lizing aranžman.
Za izgradnju Zatvora u Bijelom Polju od Banke za razvoj Savjeta Evrope uzećemo 15 miliona eura.
Od Njemačke banke za razvoj uzećemo dva kredita – jedan od šest i još jedan do sedam miliona eura, a za projekat „Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom primorju, faza V i II.
Za jedan medicinski akcelerator i drugu medicinsku opremu možemo pozajmiti 11.800.000. Taj novac biće pozajmljen, kako je objašnjeno, kroz kreditni  ili lizing aranžman.
Od Banke za razvoj Savjeta Evrope pozajmićemo deset miliona eura za za projekat rješavanja stambenih pitanja građana po povoljnim uslovima (nastavak Projekta 1000+ stanova).
Država se kod Njemačke banke za razvoj (KfW), za Projekat „Program energetske efikasnosti u javnim zgradama zadužuje sedam miliona eura;
Najmanje novca sa ove liste, poći će za razvoj seoske infrastrukture na ruralnim područjima – četiri i po miliona eura.


*P.S.
Ovaj dokument je objavljen na sajtu Vlade CG. Prenijeli smo, original, sa nešto manjim fontom. Crvenim slovima smo akcentovali izraze koji upućuju građane na zaduživanje. Da bi ionako previsok dug, Vlada ublažila, izvjesni činovnik je pokušao da poetizuje zaduživanje Države, te nezajažljive Aždahe. I ako CG ima Sv. Đorđa ne može da ubije aždahu, pa Vlada koristi  netačne i neadekvatne termine o dugu i zaduživanju!

A u stvarnosti; Ništa neće biti pozajmljeno, niti uzeto, već isključivo zaduženo! Povjerioci će nam, na kamate, uzeti i duše. Zaduženi smo do guše! Narodski rečeno: Evo sreće kad se meće no su jadi kad se vadi!

XI-sjednica-Vlade-Crne-Gore-004-1000x555

Prch.me