Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ MARIO

“Kad vidim ove sindikalne vođe
dobro da ijedna kuna radnicima dođe.”

                                                                          Mario Mihaljević

Prch.me