Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ MARIO

Hrvat uzima sve čega se Židov odriče.

Avione i biblijske prče. 

Mario Mihaljević

Prch.me