Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ DANA
PRČIZMI

0

”Kad je Crna Gora gotovo skončala u požarima
NATO joj je najavio pomoć  da se konačno ugasi”

                                                                                                                                                             M.R.Š.

Prch.me