Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ DANA

PETAR IVANOVIĆ

(Zakletva)

Zaklinjem se da ću odgovorno, časno i pošteno pušiti
(svoje cigarette) kao potpredsjenik Vlade Crne Gore!

Prch.me