Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

POLICIJSKA AKADEMIJA u DANILOVGRADU

…Sve su prilike da je to škola za izdajnike i četnike! Školuju se o crnogorskom trošku za tuđu podršku. Raspuštite četničko gnijezdo, zatvorite školu, smijenite upravu!

….Je*ali vas oni… A ne je*u ka što će!

Prch.me