Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

MEĐUNARODNI POĆER ZA INTERPOLOM

Crna Gora kao i ostale države iz okruženja Srbije su podržale ulazak Kosova u Interpol (Međunarodna policijska asocijacija, sa centralom u Lionu Fr.) Najbitniji razlog za pristupanje ovoj organizaciji je internacionalna kontrola kriminala. Kad isključiš Kosovo onda svi kriminalci mogu dobiti ”azil” tamo. U Inerpolu imaju snagu, ako je kriminalac evidentiran, da raspišu međunarodni poćer te da mu stana nema niđe đe je ova ustanova usanovljena. Ovako”ispušteno” Kosovo ima moć da ih skriva(tu im je inače ozbiljno leglo) i da se čak materijalno okoristi jer kriminalci skupo plaćaju da im se trag zametne. Tako umjesto da progoni kriminal Srbija progoni Interpol. A Interpol je moćniji no sve straže generala Draže, ali ko to Srbima da dokaže!? I uvijek isti postupak. Prvo Vulin lane, Vučić plane i sve propa'ne.

Ćeraćete se još… bože zdravlja i pravoslavlja!

Prch.me