Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

MAKRON ČUDOTVORAC

”ŠARLI EBDO” u svom stilu, oPRČio prvog čoeka, a naročito prvu damu Francuske.
IsPRČio ig je na korice. Prvu damu je (o)stavio u drugom stanju (u 65-oj) a prvog
čoeka u nadanju ”neka bude što biti nemože”…Sve ostalo Vi doPRČite.

Prch.me