Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

JOŠ NE SVIĆE EU ZORA!


EU glavu ne okreće
Crnu Goru… oće-neće?

Pod Lovćenom zeleni se trava.
Po njoj stado od stotinu brava.

To je sada Crna Gora prava!

Prch.me