Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ĐEVOJČINA DANA

Sva od crvenoga mesa