Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

CG u tuzi… ne zbog TUZI

Izvjesni Tahir Veliju iz Albanije naumio je da danas stupi na tlo Crne Gore s ciljem da obezbijedi pristalice za svoju ’’Veliku Albaniju’’. Po prilici Tahir je već na Kosovu pa odande ’oće da prijeđe granicu ako ga vlasti pušte. Bez obzira što mu je namjera da Crnoj Gori odnese dio teritorije u ’’Veliku Albaniju’’, puštiće ga ova Vlast ako joj donosi glasove. Crna Gora je toliko smanjena od Vlasnika Vlasti da je Velija dobro doša u naš tamni vilajet… I na Pink M će mu dati promociju u ’’minut-dva’’ (bar pet minuta ka’ članu DPS-a), da brani razmicanje Crne Gore.

velika-albanija-1

Uostalom, ima krasno ime Tahir arapnevin, čist, neporočan) a još krasnije prezime Veliju (arap. prijatelj) što se, ni za jednog vlasnika naše vlasti ne može reći. Velijo – delijo dobro doša!

P.S. Sve što je arapsko nije nam strano!

Prch.me