Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ANDRIĆ U SRIJEDU

’’U nas je čest tip čoveka koji misli da je svađa akcija a grubost isto što i energija, da naneti neprijatelju uvredu znači isto što i zadati mu udarce, da je svaka uzdržljivost u govoru slabost a svaki pkušaj predviđanja-danguba; ukrko: da se se tzv. životna borba sastoji od neprestanog naizmeničnog laveža i režanja’’

                                                                                                                                                      Ivo Andrić
Prch.me