Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ANDRIĆ

“Ne postoji srednji put, onaj pravi, koji vodi napred, u stalnost, u mir i dostojanstvo, nego da se svi krećemo u krugu, uvek istim putem, koji vara, a samo se smenjuju ljudi i naraštaji koji putuju, stalno varani.”

’’Znakovi pored puta’’                                                                                                      Ivo Andrić

Prch.me