Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

A KO ČINJA BITI ĆE NAJBOLJI!

Ometeni u razvoju Vlasti, ometaju VD Tužilaštvo       
i meću ih na mete. Ko preteče pričaće!

hron99102015slavko_stojanovic123249c9e4de19a8aaee79f92daebfc8cf8

Prch.me