Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ZABORAV!?

13. Jul je utemeljio Knjaz Nikola I, nakon Veljega rata kao Dan Države Crne Gore na Berlinskom kongresu 1878. Datum je potvrdio i utvrdio opštenarodni Ustanak Crnogoraca protiv fašizma 13. Jula 1941., dok je cijeli svijet stenjao u nedoumici šta da se radi? Niko se nije śetio danas, Kralja Nikole, da mu na spomenik priloži vijenac zasluga za Crnogorski narod što ga je učinio državotvornom i međunarodno priznatom nacijom. Neke od Velikih sila su uoči II svj. rata, potpisale sporazum sa Hitlerom (Staljinov SSSR-Treći Rajh) a neke kao Frnacuska (predśednik Peten) su pale i pristale na Nacizam. Jugoslavija je potpisala pakt sa Hitlerom i kapitulirala. Crnogorci nijesu ni pogledali taj pakt, a kamo li se ”bratski”ugledali na sporazum o  nenapadanju  (Ribenbtrop-Molotov 1938. u Berlinu). Onda je, sama na svijet, ustala protiv fašizma, samo mala Crna Gora, (kojoj je i ime zatrla srpsko jugoslovenska država)… I bila u tom času jedina sila ovoga svijeta kojoj strah od svemoćnog fašizma nije okaljao obraz, no ga je ona prva fašistimu uzela. E Viva Montenegro…klicao joj je cijeli svijet!…

E Viva i danas!

Prch.me