Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

VITU, DUBOKO POŠTOVANE

Vito Nikolić bi danas imao osamdeset dvije godine. Nema ga već dvadeset dvije. Biće ga još dugo sa njegovom poezijom.


SVE ZABORAVITI


Sve zaboraviti
 I kafanu
I pjesme
I nesne
 Sve.


Pa opet voljeti
 Neku Anu
 Iz prve klupe
Petog C.


Pa opet sanjati
Negdje uz kišu
Gladan i žedan
Go i bos
Velike ljude koji pišu
 I žarko željeti
Da budeš to.


Pa opet čitati Robinsona
I vjerovati u sve priče
Pa opet biti divni siromah
Koji sem srca nema ničeg.

 


MINUT ĆUTANJA ZA ŽIVE


Oslušni ponekad, tako krišom,

I čućeš kako kisnu naše kosti
pod tamo nekom, tamnom kišom
u toj svijetloj budućnosti.

 

                                                                                                                                Vitomir Vito Nikolić

                                                                                                                              

Prch.me