Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

GANDI

“Dokle god mnogi žive u gladi i neznanju,
svakog čoveka koji se obrazovao na njihov račun,
a koji o njima ne brine, treba smatrati izdajnikom.”

                                                                                  GANDI