Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

UBIJANJE DRŽAVE U POJAM ILI DRŽAVA POJMA NEMA

Zna se sve samo jedno ne! Je li Crna Gore postojbina ubica ili domovina ubijenih?

Pitanje je sad ili nikad, čak i za praznik?!?

Prch.me