Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: SVETI SAVA

VRAG ĐAVOLU IDE U SVATOVE…!

Pomirenje četnika i partizana biće deklarisano na Sv. Savu 27. Janaura. Deklaraciju će potpisati četnik & četnik, M. Knežević i A. Mandić; ka ’’iz glave cijela naroda’’. Jedan će biti i ostati četnik a drugi će biti četnik na privremenom radu u partizanima. Ovi stranački hermafroditi s dvije glave na istom tijelu. Neka bude što biti […]