Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: REZULTATI

POSLJEDNJA ŠANSA

Crnogorska opozicija ne priznaje  rezultate  Parlamentarnih Izbora 2016. Proglasila ih je nevažećim i tražiće ponavljanje. Ako ponovo ne dobiju potrebne glasove za pobjedu ostaje im još jedna jedina šansa da pokušaju državnim udarom da preuzme vlast. Zabolje ih prč i ako im udar ne uspije. Dobiće samo do 72 sata pritvora. Prch.me