Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: MARAŠI

MARAŠI

Jedan od najljepših foto modela koji drma Evropu je iz Albanije. Zove se Oriola Maraši. Crna Gora ima toliko maraša, da kad bi ih puštili na slobodu 24 časa, Evropa bi bila naša. Ako Maraši nijesu naši Cungu sigurno nije. Ti nam marnuše Maraši… a isti bi da se i Velike plaže maši. Prch.me