Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: KASIJUS KLEJ

KLEJ

Kosmička popularnost počela je s Lajkom, na domak 60-ih. Najpopularnije stvorenje na planeti bila je Lajka. Pašče, koje su Rusi u raketnoj kapsuli otisnuli u kosmos da obleti zemlju.  Vratilo se živo i zdravo zemljacima, ljudima i psima. Zahvaljujući Lajki i uređajima kojima je bilo opremljeno njeno vozilo, viđeli smo zemlju paśim očima s neba. […]