Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: FARMA

AZRA ODE U ’’PAROVE’’ !

Niko iz crnogorskog Parlamenta nije nikad nazvao svoje kolege izrazom (Azre Jasović), fukara. Azra jest! Ona je sve konkurente za vlast nazvala ’’fukarom’’ dajući sebi prednost. Samo što se još nije primila na Njegoša, ali, on se prima na nju: ’’U fukare oči od splačine.’’ Niko ka fukara ne kidiše na vlast. Uporabom jezičkih izraza Azra je pretekla ’’Parove’’, pa su […]

CG FARMA

CG je velika farma Na njoj se svašta zbiva Jebe lud zbunjenog A o dobru se sniva.  Na tapetu je cijela Boka Mamula, Institut i Bijela Na očigled oba oka Tone nam zemlja cijela.  Svevišnji da nam je otac Spasa nam ni otkud nema Ovo je vladin ropac A ne skupštinska dilema. Ristu hramove i gore Manku obale i more […]