Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: DUŠAN J. ĐUROVIĆ

POST FESTUM

HTITOR!

Ovaj čovjek je vratio Ljuba Čupića na njegovu kućnu adresu. Upoznjte ga; Dr ing. Dušan J. Đurović, Katunska Nahija – Nikšić.