Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: DRŽAVNI NEPRIJATELJ

OSTROGA MI

Neka im je bog na-pomoć?

OBRNI, OSVRNI!

Moj žirant je ”državni neprijatelj”?                            ili ”Državni neprijatelj” je moj žirant? Kako gođ obrneš,