Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: DOKTOR

PUNA PICA GNJIDICA

Od danas R.P., proskribovani nikšićki ljekar, direktor, u najgorem Zdravstvu u regionu, pokušao je da malo edukuje svoje pacijente na Latinskom jeziku, na kome počiva medicinska nauka. Izrekao je izreku ’’Bonus penis pactus domus’’ u čekaonici ženskih pacijenata i dočekale su ga, ne pacijentkinje, već sve novine na nož  i ako taj izrazni termin za ljudsku reprodukciju […]