Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

SVETO U BEOGRADU

Svetozar Marović, jedan od najžešćih promotera Referenduma za suverenu Crnu Goru, umjesto stolice na svečanoj tribini povodom Jubileja Nezavisnosti, stekao je optuženičku klupu. Trenutno je na slobodi u Beogradu!

Sveto druže! Vidimo te! Pratimo te! Čekamo te!

Prch.me