Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

SVETO MAJSTORE E TI SI BOG…!

’’Bivši predsednik Državne zajedice Srbija i Crna Gora Svetozar Marović, tražio je od Republike Srbije, kao pravnog naslednika SCG, penziju i službenog vozača.’’

…Spasa mu nema propasti ne može!

’’Svaka j’ tica u svom jatu,
Svako teži svome bratu,
Svojim bratom tugu blaži,
U svom jatu sreću traži,
A kud tebe nosi krilo,
Izdajico, sram te bilo!’’  

Čika Jova Zmaj za predškolsku decu.

P.S. Milo: Bojat se samo da ga Grbljani ne nagrde za patriotizam!?

12F15E80-024B-4AA3-9055-8B2E5C208194

Prch.me