Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ŠUPKOVIĆI

Trsio u Trsteniku!

Ideš ća, obeća je ćaća Vučić Bratislavu Gašiću, ministru  odbrane u Vladi republike Srbije. Ministar odbrane a ne zna ni sebe da odbrani od sebe… Kad je tako ko ga j*** !

Ubi ga preglupa riječ. Rekao je: “Voli novinarke koje lako kleknu.”  Novinarka je de facto klekla a on je de jure svršio s ministrovanjem.

Koliko su političari, ( kako bi Srbi rekli ) dibidus ćukovi, svjedoči viđeoklip u kome se vidi da, klipan-ministar, nakon te iskazno-nakazne rečenice misli da je bijo duhovit i potpuno je normalno nastavijo misiju… do daljnjeg… koje ga je sustiglo śutri dan. Po-klieknuo je za vazda. ’’ Kleknu ’’ je treće lice množine od glagola kleknuti i označava svršenu radnju. Svršeno.

Za razliku od srpskog ’’ klečanja ’’ u kome je čeljade zvano novinar, makar upola uspravno, u Crnoj Gori novinari većinom čuče izražavajući, trajno trpno stanje. Nazivau ig šupkovići  zbog radnje stanja i zbivanja u kome su non-stop. Na skener-pretragama neke se otkrili duboko u unutrašnjim organima državnih čelnika. Čelom u šupak ili šupkom o čelo… Kuku novinaru!

P.S. Toliko su u šupku da se u njih moš… ’’ oni ’’ …I puštit vodu…I ako ig ni gora ni voda oprat ne može. De facto & de jure, šupkovići!

M. R. Š.