Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

STOP DILEMAMA

Ako se neko dvoumi o ulasku Crne Gore u NATO ! ?

Ako sumnja u Stoltenbergovu uzdržanost ! ?

Ako ne vjeruje Filipovoj najavi …  ! ?

Sve pada u vodu pred brzojavom iz Ubala Kučkih !

Ugledni Kuč M. R. uputio ga je rođaku u London :

’’ Vidimo se u NATO ’’  – Stop !

black-cabs-1024x640

prch.me