Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

REPETITIO MATER STUDIORUM EST

’’Doći će dan kada će nam se u ekonomiju uvući neznalice i plaćenici stranih konzorcija i korporacija, doći će dan kada svoje ljude imenovati premijerima i državnicima. Taj dan će biti sprovod naše suverenosti i demokracije, taj dan će biti sprovod slobode, prava radnika i svijeta kakvog smo poznavali, taj dan će doći uskoro, a mi ćemo ga slaviti kao državni praznik.’’

                                                                             Branko Horvat, jugoslovenski ekonomist

 

*Pr. Dr Branko Horvat(1928-2003),jedan od najeminentnijih jugoslovenskih ekonomista, svjetskog renomea. Najpoznatije djelo ’’Politička ekonomija socijalizma’’. Bio je professor u  Beogradu Ljubljani  PodgoriciMičigenu Floridi Stockholmu,  Čileu, Los Angelesu i Kembridžu. Poečetkom 90-ih, prošlog vijeka, protjeran sa Ekonomskog Fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

Prch.me