Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

REFERENDUM ZA NIKOGA

Da bi se organizovao referendum mora se biti za ili protiv nečega. U Republici Srpskoj nema nikoga protiv RS i svi su glasali 99,9 ZA!

Samo je veći procenat imao (nekad) pokojni SADAM. Sada ga nema.

karadzic-ap

Prch.me