Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PUTIN SE SKINUO pa PRE’LADIO

Umjesto bogo-javljenja, javio se Putin. Popovi, molitva, bunda, valjenke i gospod Vladimir. Sve je trajalo oko dvadeset sekundi…Ni sekund više… Teke toliko da mu zadnjica vodu vidi.

Prch.me