Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PROTESTI – DRUGI DAN

ŽURKA: Ajde Jano kuću da prodamo…

Smanjen je broj protestanata. Smanjen je broj govornika. Kraći su govori. Radoznalost takođe. Policajci prorijeđeni. Tek svaki treći iz ešalona od prvog dana je na zadatku. Svega što je od policije stiglo ”u pomoć” upola je smanjeno. Smanjen je broj zastava. Najviše  je onih koje su dominirale prvog dana. Crnogorske su nestale. Dominiraju šatori. Oni se najbolje drže. U sadržaj im nijsmo zavirivali. Pojačana je muzika ili bolje odjekuje  kad je manjkamenat publike. Sve teče bez provokacija i intervencija. Bina se ne pomijera. WC-ei su u istom broju na istom mjestu.

Bulevar i dalje liči na vježbu za izbjeglički logor.

Prch.me