Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PREMIJER KLEKO PUTUJE

Javio se iz Japana… da ”računa” kako će vladati do naredne Olimpijade 2024. Oće ako ga pušte u Japan, a ovamo nema što da računa prije obračuna.

Premijeru druže Kleko otiša si predaleko.

Prch.me