Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

RADIVOJE BOJICIC

’Ne vjerujem više u bolje sjutra.
Uvedite vi neki bliži datum.’’

Radivoje Bojičić