Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

grof

*Na svojim greškama se uče
  na tuđim prave karijeru.

Mijo Moranović GROF, Berane