Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

”Lakše je u Crnoj Gori postati profesor no daktilografkinja. Ona vještinu kucanja na slijepo mora iskazati viđeno, a profesor može postati i na neviđeno.”  

                                                                                                                 M.R.Š.