Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

”Svaki početak ima kraj,
samo je u nas kraj bez početka.”
 

                                        M.R.Š.