Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

”Udar nađe iskru u kamenu
bez njega bi u kam očajala.”

                         P.P.Njegoš