Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

’’Dok god ljudi imaju gospodare na nebu,
živjeće kao robovi na zemlji.’’

                                          Mihail Bakunjin