Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

”Bogu se mole uvijek dvojica.
Siromah da mu da, 
bogati da mu ne uzme.” 

                                                         M.R.Š.